Zdalni – zintegrowani! Jak wzmacniać zespoły pracujące zdalnie?

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku 8,9% zatrudnionych Polaków pracowało zdalnie. Choć liczba nie wydaje się być duża, to i tak oznacza wzrost o blisko 94% z latami poprzedzającymi pandemię. 

Wydaje się, że trend ten nadal będzie znaczący w najbliższym czasie, ze względu na już zdobyte doświadczenia, ale również w związku ze zmianami jakie jeszcze w tym roku pojawią się w Kodeksie Pracy w wyniku wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej work life balance, która ma m.in. normować zagadnienie dostępu pracowników-rodziców do elastycznych warunków pracy.

Z rozmów z zaprzyjaźnionymi HR-mi, wynika, że duża liczna pracowników deklaruje, że elastyczność organizacji pracy jest dla nich bardzo istotna. Jednocześnie wiele osób pracujących już w zespołach rozproszonych sygnalizuje, że najdotkliwsze w tym sposobie świadczenia pracy, jest brak integracji z zespołem.

Rozwiązaniem jakie widzimy w tej sytuacji, jest nauczenie się tego jak budować relacje, komunikować się, jak projektować epizody i procesy integrowania zespołu, tak żeby praca była nie tylko efektywna, ale także dawała poczucie przynależności do zespołu. 

Zapraszamy na sesję mikrolearning, która  traktuje o tym jak integrować zespoły rozproszone.

Program sesji:

 • Ewolucja od grupy do zespołu — co tworzy i ubogaca zespół?
 • Potrzeby i motywacje ludzi współpracujących zdalnie.
 • Budowanie „linii widoczności” między współpracownikami, liderem
  i przedsiębiorstwem.
 • Narzędzia i techniki wspierające integrację zespołu rozproszonego.
 • Integracja jako wydarzenie i integrowanie jako proces ciągły.

Zarejestruj się już dziś!

Udział jest bezpłatny.

Zapisy zostały zamknięte. Aby mieć możliwość dołączenia do webinarów proszę napisać e-mail z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, adresem e-mail, nazwą firmy którą reprezentujesz oraz wybranym tematem webinaru na adres S.MUCHLEWICZ@KNOWHUB.PL. Zapraszamy.

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem szkoleń jest KnowHub Sp. z o.o., ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza
  i udzielnie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej KnowHub Sp. z o.o.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem KnowHub Sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (10.02.2022 r.).
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego
  w trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.

Info

Kiedy17.02.2022r.
Godzina14:00 – 15:00
Gdzie zoom

Prowadzący

Adam Fiącek

Konsultant, szkoleniowiec, specjalista HR i członek rad nadzorczych z 20-letnim doświadczeniem.