Follow Us On

Rozwój menedżerów oparty o dane

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”. (A.Mickiewicz „Romantyczność”)

Bardzo często praca w HR postrzegana jest jako zajęcie oparte wyłącznie o „czucie i wiarę”, czyli kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, inteligencję emocjonalną i umiejętność budowania dobrych relacji, tymczasem realizacja zadań związanych z badaniem rynku, szacowaniem zapotrzebowania na pracowników, czy przygotowywaniem wskaźników i wag poszczególnych kompetencji np. do opisów stanowisk, wymaga kompetencji analitycznych.

W świecie HR te dwa komponenty – „czucie” i „szkiełko” muszą się spotkać, żeby podejmowane decyzje i działania miały uzasadnienie biznesowe. W przeddzień ocen okresowych, w wielu organizacjach, proponujemy udział w sesji mikro learning poświęconej metodom badania kompetencji menedżerów, i przede wszystkim temu, jak dane uzyskane z badań można interpretować i przekuwać na dalsze działania.

Program sesji:

 • Przegląd metod badania kompetencji: AC/DC, wywiad epizodyczny,
  ocena 360 stopni, obserwacje w miejscu pracy.
 • Jakie dane można uzyskać z poszczególnych metod?
 • Jak pracować z danymi: trafność i rzetelność danych oraz ich
  interpretacja.
 • W jakim stopniu i zakresie można uzyskane dane przenieść
  na rozwój menadżerów?

Zarejestruj się już dziś!

Udział jest bezpłatny.

Zapisy zostały zamknięte. Aby mieć możliwość dołączenia do webinarów proszę napisać e-mail z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, adresem e-mail, nazwą firmy którą reprezentujesz oraz wybranym tematem webinaru na adres S.MUCHLEWICZ@KNOWHUB.PL. Zapraszamy.

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem szkoleń jest KnowHub Sp. z o.o., ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza
  i udzielnie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej KnowHub Sp. z o.o.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem KnowHub Sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (10.02.2022 r.).
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego
  w trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.

Info

Kiedy17.02.2022r.
Godzina09:00 – 10:00
Gdzie zoom

Prowadzący

Bartosz Paluch

Senior Manager, analityk biznesowy, trener