Demo Day – rejestracja - udział online

Uzupełnij swoje dane

Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje stanowisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu np. 48123321123
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwa Twojej firmy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Musisz wyrazić zgodę, jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie. Pomagamy i szkolimy od lat, nie wysyłamy SPAMU.
Musisz wyrazić zgodę, jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie. Pomagamy i szkolimy od lat, nie wysyłamy SPAMU.

Warunki uczestnictwa

1/Organizatorem wydarzenia jest KnowHub Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 50, 53-608 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232781, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971702795, kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości.

2/Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie wypełnionego, kompletnego formularza i udzielnie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej KnowHub Sp. z o.o. do dnia 23.02.2023 – stacjonarnie, do dnia 28.02.2023 – online.

3/Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.

4/W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.

5/KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnika, jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem KnowHub Sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy, itp.).

6/Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.

7/Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl

8/KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu wydarzenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem (23.02.2024 r.).

9/KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć i materiału nagranego w trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.

10/Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.