Follow Us On

Wellbeing zaczyna się w domu

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – tak w uproszczeniu można opisać główny nurt benefitów, które jeszcze do niedawna należały do grona tych najczęściej oferowanych i najbardziej pożądanych.

Przez lata prywatna opieka medyczna, dofinansowanie aktywności fizycznej, czy owocowe czwartki, były bardzo atrakcyjnym dodatkiem do wynagrodzenia. Sytuacja popularności wyżej wymienionych benefitów mocno zweryfikowała się w ostatnim dwóch latach, kiedy nie każde rozwiązanie miało realną szansę na realizację, a jednocześnie pojawiły się odmienne potrzeby wśród pracowników. Potrzeby często wynikające z pracy zdalnej, hybrydowej, sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamkniętymi placówkami wychowawczo-edukacyjnymi.

Myśląc o pracowniku holistycznie, chcemy podczas naszej sesji mikrolearning zwrócić uwagę na „ducha”, i na dom. Dom, który w ostatnim czasie stał się miejscem, w którym spędzamy zdecydowanie więcej czasu, dom który często jest jednocześnie miejscem pracy i życia rodzinnego, oraz relacje, które jeśli nie są dobrze zaopiekowane, to nie pozostają bez znaczenia dla pracy zawodowej.

Zapraszamy do udziału – być może okaże się, że zaopiekowanie „ducha” będzie atrakcyjnym benefitem:-)

Program sesji:

 • Bajka o idealnym domu, czyli wiele oczekiwań i jedna
  rzeczywistość.
 •  Co mówią liczby o naszej integracji rodzinnego życia z pracą?
 •  Stereotypy, partnerstwo, presja czyli rola komunikacji w domowym
  dobrostanie.
 •  Jak wspierać siebie, domowników i pracowników w trosce o
  psychiczny dobrostan oraz efektywność w pracy.

Zarejestruj się już dziś!

Udział jest bezpłatny.

Zapisy zostały zamknięte. Aby mieć możliwość dołączenia do webinarów proszę napisać e-mail z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, adresem e-mail, nazwą firmy którą reprezentujesz oraz wybranym tematem webinaru na adres S.MUCHLEWICZ@KNOWHUB.PL. Zapraszamy.

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem szkoleń jest KnowHub Sp. z o.o., ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
  zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
  REGON 020048534.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza
  i udzielnie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej KnowHub Sp. z o.o.
 • Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów.
 • W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z interesem KnowHub Sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 • Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@knowhub.pl.
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
  szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (10.02.2022 r.).
 • KnowHub Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego
  w trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.

Info

Kiedy17.02.2022
Godzina12:30 – 13:30
Gdzie zoom

Prowadzący

Magdalena Kuźma

Psycholog zarządzania, trener biznesu, coach